Fettsugning.nu

Information om fettsugning

Fettsugning

Redan i slutet av 1970-talet utvecklades den första operationsmetoden för att ta bort oönskad fettvävnad. Kirurgen som uppfann den hette Illouz och metoden kallades liposkulptur. Först 1982 blev metoden för fettsugning känd i USA och året efter kom den till norden, närmare bestämt till vårt grannland Norge. Man började istället kalla kirurgin för fettsugning, men idag har det blivit allt vanligare att gå tillbaka till det tidigare ordet liposkulptur.

Numera blir det också allt vanligare att inte bara kvinnor, utan också män fettsuger sig. Vanliga områden som män vill utföra fettsugning på är brösten och magen.

Olika metoder för fettsugning

Idag finns det flera olika metoder för fettsugning, den senaste i raden är laser. Annars kan man utföra fettsugning både med lokalbedövning och med full narkos. Den vanligaste metoden är tumescent fettsugning, eller våt-fettsugning som det också kallas. Denna fettsugning innebär att man injicerar en vätskeblandning av adrenalin och lokalbedövning i fettet, innan man suger ut det. Detta ska göra att besvären under och efter fettsugningen ska minska.

En annan typ av fettsugning utförs med ultraljud. Vid fettsugning med ultraljud för läkaren in en sond i kroppen som avger ultraljudsvågor. Fettet bryts på detta sätt ner till olja, för att sedan sugas ut. Denna fettsugning är vanligast när det handlar om stora mängder fett. Val av metod är beroende av patientens förutsättningar.

Vilka områden går att fettsuga?

Stora delar av kroppen är lämpad för fettsugning, så länge det finns oönskat fett att ta bort vill säga. Hals, haka, överarmar, rumpan, vader, knän, lår och inte minst magen är områden som många önskar bli smalare över. Men fettsugning är en omfattande operation och det rekommenderas att man alltid har gjort ett eller flera försök innan att ta bort fettet genom träning. När sistnämnda inte hjälper kan dock fettsugning vara ett alternativ. Vissa vill bara ha en fettsugning, medan andra vill kombinera med exempelvis en ansiktslyftning eller bukplastik.

Vad kostar fettsugning?

Priserna på fettsugning varierar beroende av vilket område du vill ta bort fett ifrån, samt vilken klinik du väljer att använda. Här följer dock en ungefärlig prislista:

Haka 13000 kr
Överarmar 22000 kr
Mage 19000 kr
Ridbyxlår 20000 kr
Insida lår 19000 kr
Knän 13000 kr

Fettsugning steg för steg

Det absolut första steget är att ta kontakt med en plastikklinik som utför fettsugning och som har gott rykte om sig. Du måste känna förtroende för kliniken. Välj aldrig en klinik som du inte vet något om och ta gärna kontakt med tidigare patienter för att få höra deras erfarenheter av fettsugningen. Vid minsta tvekan bör du välja en annan klinik som utför fettsugning.

Konsultationen med plastikkirurgen

För att vara lämpad för fettsugning är det några faktorer som man måste ta hänsyn till. Dessa kommer kirurgen att gå igenom med dig under konsultationen. Ibland händer det att patienten bor långt från kliniken och då kan man i nödfall rådgöra över telefon, om patienten i förväg har skickat bilder på vilka kroppsdelar han eller hon vill fettsuga.

  • Patientens vikt ska vara "normal", men med oönskade fettdepåer.
  • Huden ska vara tillräckligt elastisk, så att den både kan läka och dra ihop sig bra.
  • Patienten måste också ha en realistisk förväntan av utfallet av fettsugningen. Detta diskuterar patient och läkare sinsemellan.
  • Det är också viktigt att patienten har en god mental hälsa och en bra fysik i allmänhet.

Innan fettsugningen

När du och din plastikkirurg kommit överens om att du är en lämplig kandidat för fettsugning, samt vilken metod som ska användas, kommer du att få noggranna instruktioner om hur du förbereder dig inför operationen. Kom ihåg att alltid ställa en fråga för mycket, än en fråga för lite. I instruktionerna finns anvisningar om vad du måste tänka på innan operationen, som val av mat och dryck, vilka regler som gäller för rökning, vitaminer, mediciner och liknande. Här får du också veta att en fettsugning kan skjutas upp utifall du råkar få en infektion eller förkylning innan operationen.

Själva utförandet av fettsugningen

Beroende av vilken metod som läkaren har valt blir du antingen lokalbedövad eller helt nedsövd. Handlar det om små mängder fett är det som regel förstnämnda alternativet som gäller. Vid större mängder eller fettsugning på flera delar av kroppen är det dock vanligt att narkos används. Hur lång tid själva fettsugningen tar varierar naturligtvis efter val av metod, storlek på området och mängden fett.

Plastikkirurgen skär ett litet snitt i huden där en sond förs in, med området som ska behandlas som slutmål. Därefter slår man igång en vakuumpump eller en slags spruta som skapar en sugeffekt. Fettet sugs sedan ut genom att man för sonden fram och tillbaka, och på det viset söndrar fettcellerna så att de kan följa med ut genom sonden in i en behållare.

Under en fettsugning förlorar patienten alltid stora eller relativt stora mängder vätska, då också den följer med ut genom sonden. Under operationen får därför patienten vätskeersättning, för att undvika att kroppen chockas. Det är aldrig en ensam läkare som utför fettsugningen, det finns flera personer i rummet som övervakar hela operationen noga. Fettsugning är som sagt en avancerad operation och inget som du gör på lunchrasten.

Efter fettsugningen

Under det första dygnet efter fettsugningen börjar bedövningen sakta men säkert gå ur kroppen. Området som har fettsugits sväller också upp något. Det är vanligt att man känner sig lite yr och mörbultad dagen efter, samt att man har ont i området som har fettsugits. Detta är alltså något helt normalt. Det absolut bästa är att inte stressa upp sig, utan hålla sig så lugn som möjligt, då har kroppen större chans att läka fortare. Naturligtvis kommer du att få med dig smärtstillande mediciner hem, men följ alltid anvisningarna och ta inte fler än nödvändigt.

En annan, för många obehaglig effekt, är att det från såret kan rinna ut bedövningsvätska blandat med blod. Detta är inte farligt, men kan som sagt upplevas lite olustigt. Det bästa är att ta ledigt från jobbet några dagar, särskilt om du har ett yrke med tungt kroppsarbete eller har fettsugit stora delar av kroppen. Många väljer dock att gå tillbaka till jobbet dagen efter och trivs bra med det, så här är det upp till var och en att känna efter vad man orkar.

Två till tre veckor efter operationen kan du börja träna lite försiktigt igen. Träningsformer med mycket rörelse bör dock undvikas, som till exempel aerobics, löpning och vikter. Rådgör gärna med plastikkirurgen om du känner dig osäker.

Risker med fettsugning

Precis som med alla större operationer medföljer vissa risker med fettsugning. Om fettsugningen utförs på ett korrekt sätt är det dock sällan några biverkningar. Men, i värsta fall kan du få ojämnheter i huden, minskad känslighet eller till och med ömhet i de områden som har fettsugits. En del har problem med detta ändå upp till ett år efter fettsugningen. Ibland kan också en blåaktig ton göra sig till känna i det behandlade området, vilket är resultatet av små inre blödningar, som sätter sig fast ungefär som tatueringar. Ett sätt att minska risken för detta är att inte vistas i solen så länge området är svullet och blått. Andra biverkningar av fettsugning kan relateras till själva bedövningsmedlet, som trötthet och illamående.